Share

Giám sát thi công

Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật thi công

Giám sát nhằm đảm bảo các hạng mục công trình được thi công đúng quy trình kỹ thuật, đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết là công tác của các kỹ sư giám sát trực tiếp tại công trường. Các khách sạn đã là những công trình có sự phức tạp về mặt kỹ thuật nên việc giám sát chỉ đạt được hiệu quả khi được thực hiện bởi những nhân sự có đủ trình độ và kinh nghiệm.

Giám sát thi công và giám sát tác giả là hai việc khác nhau. Trong khi giám sát thi công cần đảm bảo thi công đúng quy trình kỹ thuật nhằm kiểm soát chất lượng thi công thì giám sát tác giản cần đảm bảo thi công đúng thiết kế và xử lý các phát sinh liên quan đến thiết kế nếu có.

Tùy theo quy mô, tính chất công trình và tiến độ thi công mà chi phí giám sát sẽ khác nhau. Thông thường chi phí này tương đương với chi phí thiết kế

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Hotline: 0982 076837

Share post: